مهندس مهدی صادقی

مدرس و نقشه بردار

درباره استاد:
مهندس مهدی صادقی

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

instagram.com/mehdisadeghi_surveyor

شماره تماس

09136493667

تلگرام

@mehdisadeghi_surveyor

آدرس

اصفهان

ماموریت و بیوگرافی

سابقه چندین سال آموزش و اجرا در پروژه های بزرگ 

بهت کمک میکنم تا بتونی اطلاعات دانشگاهیت را در پروژه های مختلف بکار بگیری  و در زمینه نقشه برداری  شماره یک بشی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس