آموزش گوگل ارث ویژه نقشه برداری

بدون امتیاز 0 رای
1,390,000 تومان

بصورت تخصصی به کاربرد نرم افزار گوگل ارث در نقشه برداری پرداخته شده است و با حضور در پروژه های واقعی کاربرد این نرم افزار آموزش داده شده است

155
1,390,000 تومان