آموزش جامع ترازیابی (دوربین نیوو)

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

دوره آموزشی پروژه محور تراز یابی با دوربین نیوو در حدود ۴ ساعت؛ شامل سرفصلها ، نکات و فرمولهایی است…

47
250,000 تومان