دوره مبانی نقشه برداری زمینی

4.73 11 رای
990,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ خیلی خوشحال هستم که توی دوره مبانی نقشه برداری میبینمت. هدف اصلی…

226
990,000 تومان