دوره مبانی نقشه برداری

4.73 11 رای
1,990,000 تومان

در این آموزش با اصول اولیه و اصلی نقشه برداری آشنا خواهید شد،دقیقا در نقشه برداری دنبال چه چیزی هستیم؟

نقشه برداری بدون وابستگی به تجهیزات و صرفا با یک متر، نخ ریسمان و …

471
1,990,000 تومان