پروژه راهسازی با نرم افزار civil3d

بدون امتیاز 0 رای
1,390,000 تومان

در این آموزش برای اولین با در کشور روش طراحی یک پروژه راهسازی مطابق با نشریه 800(آیین نامه آرا) آموزش داده شده است که کارآموز بعد از گذراندن این آموزش توانایی طراحی یک پروژه راهسازی مطابق با آیین نامه آرا  را بدست می آورد

83
1,390,000 تومان