پروژه راهسازی با نرم افزار civil3d

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

متاسفانه در دنیا آموزش مهندسی عمران کم ترین توجه به حوزه راهسازی شده است طوری که آموزش و منابع کمک…

17
600,000 تومان